Sotsiaalteenuste paindlikumaks arendamiseks ja professionaalsemaks osutamiseks asutati Jõgeva linna poolt 2007. aastal Sihtasutus Jõgeva Linna Sotsiaalmaja. Sihtasutus osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Jõgeva vallas elavatele ja Eesti rahvastikuregistris Jõgeva valda registreeritud isikutele.

Peamised sotsiaalmajas osutatavad  teenused on eluruumi tagamine ja varjupaigateenus (kodutute öömaja). Lisaks osutame sotsiaalmaja klientidele nõustamis-, pesupesemis- ning transporditeenust. Veel osutame erihoolekandeteenust viiele toetatud elamise kliendile sotsiaalmajas ja kahele kliendile nende kodus.

Jõgeva linna elanikele osutame tasulist koduteenust ja transporditeenust.

Alates 2010. aasta maikuust on SA Jõgeva Linna Sotsiaalmaja kasutuses ruumid Nurme tn 7 hoones.  2011. aasta novembrikuust on hoone ruumides avatud Taaskasutuskeskus, mille eesmärk on säästva eluviisi väärtustamine ja keskkonna hoidmine. Nurme tänaval on osutatud tööharjutuse teenust naistele ja meestele.