Varjupaigateenus on mõeldud täisealistele toimetulekuraskustes ja elukohata inimestele.

Varjupaigateenuse eesmärk on tagada täisealisele isikule ajutine turvaline koht ööbimiseks, talveperioodil ka päevaseks viibimiseks ning hügieeni eest hoolitsemiseks.

Teenust osutatakse alalise elukoha kasutamise võimaluseta isikule kui ka vältimatu abi raames ööbimiskohta vajavale isikule.
Varjupaik on avatud kella 18-st õhtul kuni 9-ni hommikul.

Lisaks ööbimisele on varjupaigas võimalik:

  • saada esmast nõustamist;
  • pesta ennast ja oma riideid;
  • vajadusel saada riideabi/toiduabi;
  • valmistada toitu.

Varjupaigateenuse kasutaja peab järgima sisekorra eeskirja, mis asub asutuse fuajee stendil.

Alkohoolsete ja narkootiliste ainete kaasatoomine ja tarvitamine on varjupaigas keelatud.

Varjupaigateenus on tasuline. Tasu suurus on 1 € ühe ööbimise eest.