Jõgeva linna elanikel on võimalik kasutada transporditeenust. Teenuse kasutamise eest tasub klient ise, kui sotsiaalhoolekandeosakonnaga ei ole teisiti kokku lepitud.

Linnasisene transport üks kord 5 € ja väljaspoole linnapiiri 0,45 € km.

Hinnad võivad muutuda vastavalt nõukogu otsusele ja turuhindadele.