Sotsiaaleluasemeteenuse eesmärk on eluaseme võimaldamine neile isikutele ja perekondadele, kes ei ole ise suutelised ega võimelised seda endale tagama.

Sotsiaaleluruumi kasutamise võimalus sotsiaalmajas määratakse isikule või perekonnale kohaliku omavalitsuse korraldusega. Kolmepoolne üürileping üürilevõtja, Jõgeva linna ja sotsiaalmaja esindaja  vahel sõlmitakse korralduse alusel ja tähtajaliselt. Üürilepingu pikendamiseks on vaja esitada põhjendatud avaldus Jõgeva Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Sotsiaaleluasemeteenuse taotlemise kord Jõgeva linnas