Sotsiaalmaja üürnikele ja sotsiaalosakonna poolt suunatud klientidele pakume pesu pesemise võimalust. Teenuse maksumuse otsustab sihtasutuse nõukogu vastavalt vee- ja elektri turuhindadele.